Kvaliteta

Suvereno obvladujemo pravno področje v Sloveniji ter naše stranke uspešno zastopamo pred sodišči na vseh stopnjah in pred institucijami Evropske unije. A ker imate stranke pogosto interese tudi drugod in na drugih področjih, smo povezani v mednarodno mrežo odvetnikov Word Link for Law.
Tako vam lahko zagotovimo kontakte z odvetniki v vseh pomembnejših državah, tako v regiji, kot tudi na drugih kontinentih. Na ta način skrbimo za kvaliteto opravljenih storitev tudi izven meja naše države.
Odvetniška družba Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o. je članica Odvetniške zbornice Slovenije.

www.odv-zb.si

Odvetniška družba Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o.

Odvetniki: Irena Dobravc Tatalovič, Miha Kač, Tanja Cirkvenčič

Nazorjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: +386 1 426 72 40, F: +386 1 426 72 41, www.dtk.partners

E: kristina@dtk.partners, DŠ: SI55028489, MŠ: 3753735000
osn. Kap.: 15.000,00 EUR, Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vpisa: Srg 2010/22534

Odvetniška družba je članica mednarodne mreže odvetniških družb World Link for Law: www.worldlink-law.com

Pokličite
Kje smo