Civilno pravo
in
izvršilno pravo

Svetujemo in zastopamo stranke na področju vseh kategorij civilnega prava, ki ureja razmerja med fizičnimi osebami, med pravnimi osebami in v kombinaciji med fizičnimi osebami in pravnimi osebami. Gre za razmerja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi s premoženjem, družinskimi odnosi in dedovanjem (razveze, dodelitve otrok, prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, izročilne pogodbe itd.).

Na navedenih področjih vam lahko pomagamo s svetovanjem, sestavljanjem raznovrstnih pogodb, sporazumov, oporok ect.

Prav tako vas  zastopamo pri pogajanjih, na sodiščih vseh pristojnosti, pred upravnimi organi ali samostojno vodimo postopke po vašem pooblastilu na naslednjih specialnih področjih:

  • odškodninski zahtevki,
  • družinska razmerja,
  • dednopravne zadeve,
  • posestno varstvo,
  • zemljiškoknjižne zadeve.

Strankam svetujemo in jih zastopamo v izvršilnih postopkih bodisi na podlagi verodostojnih listin (npr. računi) ali izvršilnih naslovov (npr. pravnomočne sodbe) z namenom doseči čim hitrejše in čim bolj učinkovito poplačilo terjatev ali izvršitev pravic.

Kontakt

00386 1 426 72 40
info@dtk.partners

Lokacija

Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Povezave