Delovno
in
socialno pravo

Našim strankam svetujemo na področju delovnega prava, pripravljamo pogodbe, akte in pravilnike s tega področja ter izvajamo tudi celovito svetovanje v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah ter stranke zastopamo pred delovnimi in socialnimi sodišči. Poleg tega gospodarskim družbam zagotavljamo svetovanje s ciljem, da se izognejo morebitnim delovnopravnim sodnim sporom s svojimi zaposlenimi.

Na tem področju pokrivamo in svetujemo pri:

  • pripravi pogodb o zaposlitvi,
  • oblikovanju in spreminjanju sistemizacije delovnih mest,
  • pripravi splošnih aktov delodajalca,
  • svetovanju v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Kontakt

00386 1 426 72 40
info@dtk.partners

Lokacija

Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Povezave