Gospodarsko in
korporacijsko
pravo

Svetujemo in zastopamo stranke v različnih kategorijah korporacijskih in gospodarskih zadev.
Na področju statusnega prava našim strankam svetujemo pri ustanavljanju družb, njihovem upravljanju, pri združitvah, pripojitvah, oddelitvah ter ostalih spremembah statusnopravnih oblik.

Nudimo vam pravno svetovanje pri oblikovanju pravnih aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih na vašo željo tudi vodimo. Prav tako tudi svetujemo na področju uveljavljanja pravic družbenikov ali delničarjev s poudarkom na razmejitvi pristojnosti in odgovornosti članov organov upravljanja in nadzora.

Našim strankam svetujemo na področju pogodbenega gospodarskega prava, jim pomagamo pri pripravi raznovrstnih gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov ter sodelujemo pri pogajanjih za njihovo sklenitev, pa tudi pri sporih glede uresničevanja dogovorjenih pravic in obveznosti.

Organiziramo in izvajamo skrbne pravne preglede gospodarskih družb.

Poleg navedenega nudimo pravno pomoč in svetovanje tudi na prostalih specialnih področjih gospodarskega prava, ki vključujejo:

  • mednarodno gospodarsko pravo,
  • konkurenčno pravo,
  • trgovinsko pravo,
  • pravo vrednostnih papirjev,
  • pravo bank, zavarovalnic, investicijskih skladov in družb za upravljanje,
  • registrsko pravo.

Kontakt

00386 1 426 72 40
info@dtk.partners

Lokacija

Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Povezave