Kazensko pravo
in
prekrškovno pravo

Ker je kazensko pravo neločljivo povezano z drugimi pravnimi področji (npr. korporacijskim, gospodarskim in civilnim pravom), za uspešno obrambo in zastopanje nikakor ne zadošča specializacija odvetnika samo na področju kazenskega prava, ampak je nujno potrebno poglobljeno znanje in izkušnje na drugih področjih prava. To kompleksno znanje naši strokovnjaki nadgradijo z individualnim pristopom k obravnavi vsakega posameznega primera, kar je nujno potrebno za uspešno zastopanje naših strank v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v postopkih o prekrških.

Kontakt

00386 1 426 72 40
info@dtk.partners

Lokacija

Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Povezave