Patenti, modeli
in blagovne znamke

Zaščita izumov, znamk, modelov in avtorskih del postaja v sodobnem poslovnem okolju vse bolj pomembna. Na področju intelektualne lastnine našim strankam svetujemo od vsega začetka nastajanja intelektualne lastnine ter jih zastopamo v zadevah, ki se tičejo uveljavitve in zaščite njihovih pravic. S sodelovanjem s tujimi strokovnjaki iz pravne mreže celostno organiziramo tudi zaščito pravic v tujini. Na področju prava intelektualne lastnine vas lahko zastopamo pri pogajanjih ali vodimo postopke na naslednjih specialnih področjih:

  • zastopanje v postopkih pridobivanja in ohranjanja pravic intelektualne lastnine pri Uradu RS za intelektualno lastnino, Uradu za usklajevanje na notranjem trgu EU (OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market) in Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO, World Intellectual Property Organisation),
  • zastopanje v domenskih sporih,
  • priprava licenčnih pogodb, pogodb o prenosu know-howa,
  • svetovanje v postopku pridobivanja/prenosa avtorskih pravic,
  • vpis licenc v registre Urada RS za intelektualno lastnino,
  • priprava avtorskih pogodb.

Kontakt

00386 1 426 72 40
info@dtk.partners

Lokacija

Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Povezave